ÅRSMØTE 2020 og premieutdeling for onsdagsregattaene

Tid for årsmøte!

26. februar 2020 I Klubbhuset i Sundveien 32

Tidsplan:18:00 Premieutdeling for onsdagsregattaene
19.00 Årsmøte

Årsmøte 2020

1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.Behandle idrettslagets årsmelding

5.Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6.Behandle innkommende saker:

1.Fra styret: Opprettholde gjeldende strategi for perioden 2017-2025 uten endring

2.Informasjonssaker fra styret

A. Om bruk av Myren til barn og unge

B. Informasjon om Seilsportligaen

C. Informasjon om styrets utnevning av nytt æresmedlem

7.Fastsette medlemskontingent

8.Vedta idrettslagets budsjett

9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg av Styret og tillitspersoner 

Saker til behandling finnes på linken her.

Samarbeidspartnere