Årsmøtet 27.februar 2019

Styret minner om årsmøtet i seilforeningen den 27.februar i Klubbhuset (Sundveien 32). Program for kvelden er følgende: 

18:00 Premieutdeling

-Vårserien
-Høstserien
-Langbane sammenlagt
-Klubbmesterskap
-Pokal for sammenlagt vår- og høstserien pr. klasse

19:00 Årsmøte


1.Godkjenne de stemmeberettigede.
2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4.Behandle idrettslagets årsmelding
5.Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6.Behandle innkommende saker:
– Fra styret: Opprettholde gjeldende strategi for perioden 2017-2025 uten endring
– Forslag til nytt æresmedlem
– Fra styret: Fullmakt til eventuell anskaffelse av en J70 seilbåt
7.Fastsette medlemskontingent
8.Vedta idrettslagets budsjett
9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10.Valg av Styret og tillitspersoner

Årsberetningen finnes her
Innkommende saker finnes her
Strategidokumentet finnes her
Budsjett 2019 finnes her

NB! Vi oppfordrer til samkjøring pga. begrenset parkeringskapasitet i vintersesongen.

Samarbeidspartnere