Klubbhus

VELKOMMEN TIL VÅRDUGNAD SØNDAG 23. APRIL KLOKKEN 11.00

Vi samles på Myren klokken 11.00 for vårens dugnad. Det skal rakes og ryddes og brygger skal gås over. Ta med raker, spader og trillebår. Oppgaver blir fordelt og er vi like mange og like flinke som vi pleier er dugnaden unnagjort på 3-4 timer. Med godt humør og litt arbeidslyst kommer vi lang ...


 

Ref. Årsmøtesak i BSF om fusjon med Oppegård Seilforening.

Oppegård Seilforening hadde 16. mars sitt eget årsmøte hvor sak om foreslått fusjon med Bundefjorden Seilforening ble behandlet. På grunn av synspunkter på fusjonsforslaget fra grunneier,  som leier ut området ved Ljansbruket til Båtforeningen, ble ikke forslaget besluttet. Oppegård Seilfo ...


 

Innkalling til ordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening

Det innkalles med dette til Årsmøte 2017 i BSF. Årsmøtet avholdes i klubbhuset vårt tirsdag 28. februar kl 1900. Denne innkallingen er også bekjentgjort på BSFs Facebook-sider.   Sakslisten er som følger: 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forre ...


 

Samarbeidsavtale med BestMarin Oslo

Alle medlemmer kan dra nytte av avtalen. I vanlig butikk så gis alle medlemmer fast 1o% medlemsrabatt på hele butikkens utvalg. I tiilegg arrangeres spesielle temaarrangementer og butikktilbud for medlemmene. Den en langsiktig samarbeidsavtalene mellom BestMarin Oslo og BSF er inngått for gje ...


 

Samarbeidspartnere