Corona

Følgende er besluttet for Bundefjorden Seilforening for felles innsats for å redusere videre smitte av Korona-virus:

ALL ORGANISERT IDRETTSAKTIVITET, BÅDE INNE OG UTE, ER KANSELLERT.

Samling av personer til andre aktiviteter, møter eller teorigjennomganger skal begrenses:

– Før gjennomføring SKAL mulighet for utsettelse eller gjennomføring nettbasert vurderes strengt. Følgende minimumskrav gjelder uansett:

– All bruk av klubbhuset med mer enn 8 personer kanselleres

– Ved bruk av andre lokaler skal det være så mye plass at det minimum er 1 meter mellom alle personer.

I tillegg til direkte pålegg fra offentlige myndigheter skal også deres anbefalinger følges. Spesielt håndhygiene, respekt for karantenebestemmelser og at alle i risikogrupper tar ekstra hensyn og blir tatt hensyn til.

Dette berører blant annet planlagt dugnad 21.mars som utsettes inntil videre. Enkelte oppgaver med få personer vil vurderes igangsatt etter behov og utvikling av situasjonen.

Varighet:

Dette vedtak gjelder løpende 14 dager fram i tid inntil ny informasjon foreligger.

Ved spørsmål, ta kontakt med Eivind Bakke T. 99699300

Styret

Samarbeidspartnere