Betingelser ved utleie

1. Leien skal betales forskuddsvis, i følge forfallsdato, eller etter nærmere avtale med ansvarlig utleier for Bundefjorden Seilforening.
Leien innbetales til: Bundefjorden Seilforening, PB 19, 1109 Oslo, kontonummer: 1600.40.21650 Merk innbetaling med ”Leie klubbhus” og dato for leie.

2. Ved avbestilling av lokalene vil leien normalt ikke bli refundert.

3. Leietaker er pliktig å rydde lokalene etter endt leie. Med rydding menes at bord/stoler settes tilbake på plass, flasker/søppel fjernes, tørke av bord/stoler, vaske opp (oppvaskmaskin) og generelt å forlate lokalet i pen stand. Vasking er inkludert i leien. Ved utilstrekkelig rydding av lokalet påbeløpe et ekstragebyr på kr 1.500,-.

4. Fredag og lørdag kveld skal lokalene være tømt for mennesker klokken 02:00. Lokalene skal være låst innen 03:00.
Ellers henvises det til Politivedtektene for Oslo: ”Etter klokken 23:00 skal det være nattero og stille utendørs”. Vinduer og dører skal da være lukket.

5. Leietaker må selv påse at ytterdører er avlåst under hele arrangementet.

6. Bundefjorden Seilforening har ikke ansvar for gjenstander som blir borte ved at uvedkommende kan ta seg inn i lokalene. Ei heller gjenstander som står på Bundefjorden Seilforenings tomt.

7. Skader forårsaket av leietaker dekkes av leietaker.

Samarbeidspartnere