Innkalling til ordinært årsmøte 2016

Dato: Onsdag 17. februar 2016 kl. 1900
Sted: Bundefjorden Seilforenings lokaler, Sundveien 32, Malmøya, Oslo

Program
Årsmøte 2015 – Dagsorden
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å signere protokollen
4. Styrets årsberetning 2015
Årsberetningen blir utsendt til alle medlemmer som vedlegg til SEILmagasinet, og vil også være tilgjengelig på www.bundefjorden-seilforening.no
5. Regnskap 2015 og bekreftelse fra revisorene
6. Innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet må innsendes skriftlig eller per epost,
bundefjorden (at) gmail.com, senest 2 – to- uker før årsmøtet
7. Fastsettelse av medlemskontingent 2016
8. Budsjettforslag 2016
Deles ut og gjennomgås på årsmøtet
9. Behandling av BSF organisasjonsplan
10. Valg av Styret og tillitspersoner
Innspill bes gjort ved henvendelse til Valgkomiteens formann
Jan Martin Brodin, epost jan (at) broblikk.no

Vel møtt
Styret i Bundefjorden Seilforening

Del innholdet!

Samarbeidspartnere