Innkalling til ordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening

Det innkalles med dette til Årsmøte 2017 i BSF.
Årsmøtet avholdes i klubbhuset vårt tirsdag 28. februar kl 1900.
Denne innkallingen er også bekjentgjort på BSFs Facebook-sider.
 
Sakslisten er som følger:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokollen
4. Styrets årsberetning 2016
5. Regnskap 2016 og bekreftelse fra revisorene
6. Innkomne forslag:
  – Fra styret, BSF strategidokument 2017-2025
  – Fra styret, innfusjonering av Oppegård Seilforening i BSF
  – Fra styret, øke antall styremedlemmer med 1
7. Info fra styret om:
  – Deltagelse i Norsk Seilsportliga (J70) i 2017
  – Hva skjer videre med byggesaken på Myren
8. Fastsettelse av medlemskontingent 2017
9. Budsjettforslag 2017
10. Behandling av BSF organisasjonsplan
11. Valg av Styret og tillitspersoner
 
Saker til behandling på årsmøtet under pkt 6:
(1) BSF strategidokument 2017-2025:
Anbefaling – 2017.02.12 BSF Strategi dokument
(2) Innfusjonering av Oppegård Seilforening i BSF:
Anbefaling – Innfusjonering av OSF i BSF – 20170213
(3) Anbefaling – Øke antall styremedlemmer med 1, er under forutsetning av at saken om innfusjonering av Oppegård Seilforening i BSF. Dette ekstra styremedlemmet er for å sikre og ta vare på alle forhold til jolleseilerne på Ljansbruket.
 
Forslag til valgkommiteen bes gjort ved henvendelse til valgkomiteens formann Jan Martin Brodin, epost jan (at) broblikk.no
 
Som normalt blir premieutdeling for 2016-sesongen gjennomført med start samme dag klokken 1800.
 
Velkommen !
Mvh Styret
Del innholdet!

Samarbeidspartnere