Instruks for bruk av RIB i Bundefjorden Seilforening

For booking av følgebåt, sendes forespørsel til steinfa@gmail.com.
Før bruk skal båten være tildelt og vises i oversikten FØLGEBÅT BOOKING. Enten i arkfanene «Bookinger Kalender» eller «Ansvarsdeling følgebåter».
Før bruk:

 • Båten sjekkes for skader. Disse skal rapportertes til Rolf Broch (SMS 90081825).
 • Pontonger skal pumpes opp hvis de er myke (lite luft).
 • Hvis det brukes elektrisk pumpe skal maks trykk være en bar / 14 psi. Det skal stå en manuell pumpe i andre etasje i klubbhuset (til venstre for vinduet). Husk å sette pumpen tilbake!
 • På firetakterne skal motorolje peiles hvis du ikke har gjort det de siste fjorten dagene.
 • Sjekk at det er kniv i båten.
 • Båten lenses/øses (kan gjøres når man kjører ut ved å åpne bunnplugg).

Etter bruk:

 • Båtene skal fortøyes så langt inn som mulig slik at Expressen på enden har god plass og ikke blir skadet av motor og propeller på RIB’en.
 • Båten tømmes for utstyr og eventuelt søppel.
 • Båten vaskes om det er behov for det, så den er klar for neste bruker.
 • Motor skal løftes ut av vannet / opp.
 • Hvis det er vann i båten skal den øses.
 • Båten skal låses.
 • Eventuelle feil / skader rapporteres til Rolf Broch (SMS 90081825).

RIB ansvarlige:

 • Det er utpekt RIB-ansvarlige for å sikre at RIB’er tas godt vare på, tømmes for vann, sjekkes for olje og for evt. skader.
 • RIB ansvarlig melder fra til Rolf Broch om RIB’er ikke er avlevert etter bruk i den stand den skal være.
 • RIB ansvarlige kan benytte RIB’en så lenge den ikke er booket av andre i FØLGEBÅT BOOKING. Kan også benyttes privat, men dekker da selv bensinforbruk.

Hvis båten skal brukes av andre enn den treneren som er satt opp som ansvarlig for båten (skal stå på vindskjermen til den aktuelle båten) skal den som bruker båten sende en sms til båtansvarlig. SMS’n skal inneholde navnet til vedkommende som skal bruke båten og at du trenger å bruke båten. Dette skal gjøres før båten brukes.

Samarbeidspartnere