Instruks for bruk av RIB i Bundefjorden Seilforening

For booking av følgebåt, sendes forespørsel til steinfa@gmail.com.
Før bruk skal båten være tildelt og vises i oversikten FØLGEBÅT BOOKING. Enten i arkfanene «Bookinger Kalender» eller «Ansvarsdeling følgebåter».


Før bruk

 • Båten sjekkes for skader. Disse skal rapportertes klassekaptein eller Mikael Heimonen (SMS 48128436).
 • Pontonger skal pumpes opp hvis de er myke (lite luft). Hvis det brukes elektrisk pumpe skal maks trykk være en bar / 14 psi. Det skal stå en manuell pumpe i andre etasje i klubbhuset. Husk å sette pumpen tilbake!
 • På firetakterne skal motorolje peiles hvis du ikke har gjort det de siste fjorten dagene.
 • Sjekk at det er kniv i båten / ta med egen kniv!
 • Båten lenses/øses (kan gjøres når man kjører ut ved å åpne bunnplugg).

Etter bruk

 • Båtene skal fortøyes forsvarlig på faste plasser. Båtene skal fortøyes slik at de ikke blir skadet og alle båtene skal fortøyes slik at ikke andre båter blir skadet av motor og propeller. 
 • Båten tømmes for utstyr og eventuelt søppel.
 • Motor skal løftes ut av vannet / opp.
 • Hvis det er vann i båten skal den øses.
 • Båten skal låses slik at hengelåsen enten er i båten eller på bryggen (ikke henger ned i vannet).
 • Eventuelle feil / skader rapporteres til klassekaptein eller Mikael Heimonen (SMS 48128436).

RIB ansvarlige:

 • Klassekapteinerna er utpekt til RIB-ansvarlige for å sikre at RIB’er tas godt vare på, tømmes for vann, sjekkes for olje og for evt. skader.
 • RIB ansvarlig melder fra til Mikael Heimonen om RIB’er trenger reparasjon
Gruppe RIB Ansvarlig klassekaptein
Laser VSR 5.0  Ola Sommerfeldt
NC Optimist VSR F10 Helene Blyndt-Hansen
Regatta1 Optimist AX 500 Torstein Eikanger og Anna Karin Eriksson
Regatta2 Optimist Grønn VSR Torstein Eikanger og Anna Karin Eriksson
VK Optimist Tornado Torstein Eikanger og Anna Karin Eriksson

Samarbeidspartnere