Lyst å seile Express 2016?

Nå kan du søke om å disponere ungdomsexpressen, Siela Experience i 2016 – sesongen.

Båt med seil og utstyr stilles til disposisjon for de som tildeles båten for en sesong. Båten kan benyttes gjennom sesongen til trening, regatta og tur.

Det vil gis støtte og veiledning til trim, taktikk, teknikk fra et aktivt expressmiljø i klubben. I tillegg får du tilbud om veiledning til teambygging.
Det er åpent for all ungdom å søke på å bruke båten. Om du ikke er medlem i klubben kan du også søke, men du må melde deg inn som medlem før sesongstart.

Send søknad med angivelse av hva du ønsker å benytte båten til, beskrivelse av din seilerbakgrunn og hvorfor nettopp du bør bli plukket ut til å bruke båten. Send søknad til bundefjorden@gmail.com innen 5. januar 2016.

Samarbeidspartnere