Om Oss

Vi er en aktiv seilforening på ca 600 medlemmer som holder til på to nærliggende områder her på Malmøya, i Sundveien med klubbhus og brygger, og Myren.

Klubben ble stiftet i 1939 og har hatt tilhold i nærområdet hele tiden. De siste 35 årene på nåværende to områder som er delt av Ormsund Roklubb.

Vår medlemsmasse består i hovedsak av fem hovedgrupperinger:
1) Over 70 aktive jolleseilere som i hovedsak seiler enmannsjollene Optimist og Laser. De aller fleste av jollene våre seiles her i Bundefjorden og er lagret her på anlegget vårt på Myren.
2) Aktive og støttende foreldre.
3) Barn som er deltagere på våre sommerleir uker.
4) Mer enn 150 aktive kjølbåt-seilere. I overkant av 40 av deres båter har bryggeplass på vårt eget bryggeanlegg ved klubbhuset. Øvrige båter ligger på andre lokale båtforeninger.
5) Passive støttende medlemmer

Området ved Sundveien med klubbhus og storbåt-brygger er nå 100% på plass mht avtaler, bygninger og brygger. Området er trangt, men fyller hensikten på en bra måte.

Kjølbåtmiljøet vårt er meget aktivt, og vi er den arrangøren i Norge som har midtuke-regatta med flest deltagere. Normalt så stiller det mer enn 40 storbåter på startlinjen hver onsdag og med en samlet bemanning på over 200 ivrige sjeler hver onsdag. Vi vil også si at dette er den midtuke-regattaen i kretsen med høyest intensitet og konkurranse. Vi har i klubben båter som leverer topp resultater nasjonalt og internasjonalt. I foreningen seiles det én-type båten Express, og ellers alle varianter av større båter opp til 43 fot etter vanlige handicap-regler NOR-rating.

Jolleseilerne er meget aktive, og vi har en sterk deltakelse i både bredde og toppen som en av norges største i konkurranser.
Jolleseilerne, som er barn og ungdom mellom 8 og 19 år, benytter naturligvis alle klubbens fasiliteter. Men, deres sportslige aktivitet skjer med utgangspunkt fra Myren. Der er foreningens jolleområde.
Siden vi er eneste seilforening med dette tilbudet i Oslo Sentrum, Oslo Øst og Oslo Syd, så har vi en fin og jevn tilstrømning av unge rekrutter. Disse unge ivrige får enkel og billig tilgang til Optimister vi i foreningen selv disponerer som vi over tid har anskaffet eller fått som gaver gjennom offentlig og private støtte. Sist nå i våres fikk vi fem nye Optimister fra Gjensidigestiftelsen & NSF.

Rekrutteringen gjør vi gjennom direkte kontakt og utdeling av flyers på skoler i nære bydeler, med kontakter i velforeninger, gjennomsosiale medier og annonsering i lokalpresse.
Noen av disse yngste rekruttene starter som et resultat av vellykket deltagelse på en av Aktivitetsukene våre. Hvert år arrangerer vi 4 slike Aktivitetsuker i sommermåneden med til sammen 144 ivrige deltagere mellom 8-13 år.

I samarbeide med bydel Nordstrand bydel inviterer vi åtte av bydelens vanskeligstilte til å delta på disse Aktivitetsukene. Dette har vært meget vellykket og er tatt godt i mot.

Etter at rekruttene har kommet seg gjennom det første året og lært seilingens basisteknikker og regler så klatrer de oppover stigen og blir mer avanserte og gode. Etter noen få år vokser de ut av Optimistene og betjener Lasere. De blir veldig gode – vi er stolte av dem.

Arne Rufoss var en pådriver for juniormiljøet i BSF. Ved hans bortgang donerte han ynglinen «Siela» til BSF. Minnefondet ble etablert på inntektene fra salget av «Siela». Her kan du lese mer om Arne Rufoss Minnefond

Samarbeidspartnere