Oversikt over priser

Medlemskontingenter: 
Hoved-medlemskap *, **1 040,-
Senior-medlemskap **  990,-
Pensjonist-medlemskap ** 750,-
Junior-medlemskap (tom 25 år)   380,-

* Dekker kone/samboer og alle barn under 26 år
** Inkluderer årsabonnement Seilmagasinet

 

Treningsavgifter: 
Optimist nybegynner, inkl. junior medlemsskap2 500,-
Optimist viderekommende2 750,-
Optimist NC (tidligst fra det året man fyller 11)5 250,-
Leie av optimist  (inkl. forsikring)2 000,-
Zoom8 NC2 750,-
Europa * 5 250,-
Laser5 250,-

* gjelder treningsopplegg utenfor klubben
Søskenmoderasjon: billigste seiler 1/2 pris

 

Regatta avgifter: 
Onsdagsregatta Storbåt, BSF medlem (helår)1 000,-
Onsdagsregatta Storbåt, ikke BSF medlem (helår)2 000,-
Onsdagsregatta Storbåt (enkeltseilas)  200,-
Onsdagsregatta Laser  (helår)1 000,-
Onsdagsregatta Optimist/Zoom8 (inkl. i treningsavgiften)   0,-

 

Opplag: 
Laser på Myren (sommer) - vinter inkludert  300,-
Seilbrett på container-stativ på Myren  300,-
Zoom8, Europa, Optimist på Myren  0,-

Opplag på Myren er for aktive seilere i aktive klasser i BSF
Joller/båter som ikke har lovlig rett til opplag vil bli fjernet eller solgt på auksjon
Alle joller skal merkes med navn og mobilnummer

 

Annet: 
Frikjøp dugnad  500,-
Purre og adm gebyr  75,-
Fakturagebyr  15,-
Del innholdet!

Samarbeidspartnere