Ref. Årsmøtesak i BSF om fusjon med Oppegård Seilforening.

Oppegård Seilforening hadde 16. mars sitt eget årsmøte hvor sak om foreslått fusjon med Bundefjorden Seilforening ble behandlet. På grunn av synspunkter på fusjonsforslaget fra grunneier,  som leier ut området ved Ljansbruket til Båtforeningen, ble ikke forslaget besluttet. Oppegård Seilforening vil jobbe videre med å finne gode løsninger i dialog med Oppegård Båtforening og grunneier. Vi i BSF avventer derfor dette arbeidet, men er åpne for dialog og samarbeid om dette. Vi ser også på muligheter for sportslig samarbeid.

Del innholdet!

Samarbeidspartnere