Smittevernshåndtering i Bundefjorden seilforening

Basert på siste ukes lettelser i pålegg fra Helsedirektoratet og veiledninger gitt av Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund gjelder nå følgende inntil videre i Bundefjorden Seilforening:

1.     For grupper: Det kan trenes i grupper på inntil 20 personer. Flere grupper kan trene samtidig, men ikke sammen.

2.     For båter: Det kan trenes med båter som har inntil 3 personer fra ulike husstander ombord. Om det kun er husstandsmedlemmer om bord er det ingen øvre grense.

3.     Klubbhuset åpnes for inntil 12 personer samtidig, forutsatt at det er minimum 1 meter mellom alle, også når man går inn/ut av klubbhuset.

1.     Det vil ved inngangsdøren stå tilgjengelig antibac som benyttes av alle.

2.     Klubbhuset vil bli vasket ukentlig.

3.     Toalettene kan benyttes. Toaletter og servanter vaskes daglig om de er i bruk av de som er til stede. Tillitsvalgte med ansvar for aktivitet påser at dette blir gjort. Det settes ut våtservietter for dette.

4.     Garderobene er fortsatt stengt og all skifting gjøres ute eller hjemme.

4.     Regattaer kan gjennomføres under følgende forutsetninger

1.     Kan gjennomføres med én seiler i hver båt, eller med flere seilere fra samme husstand

2.     Lokale kveldsarrangementer kan gjennomføres med inntil tre personer om bord som ikke er fra samme husstand.

3.     Med seilere fra samme husstand er det ingen øvre grense i antall ombord.

4.     Maksimalt antall personer er 50. Dette inkluderer tilskuere, støttespillere og foresatte. De som arrangerer telles ikke med.

5.     Arrangør skal ha oversikt over alle deltakere, inkl. mannskap og arrangører, og ta ansvar for etterlevelse av smittevernsregler.

Fortsatt gjelder følgende:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Hold minst én meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Ved spørsmål ta kontakt:

BSF’s smittevernsansvarlig: Anne Berggraf (styremedlem), telefon: 922 25 297, eller

Styreleder: Eivind Bakke, telefon 996 99 300

Les mer her:

NSF’s smitteverns veiledning: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/253-smittevernsveiledning-for-seiling

Helsedirektoratet og NIF’s smittevernsveiledning: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning

Samarbeidspartnere