VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE OG PREMIEUTDELING ONSDAGSREGATTAER

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE OG PREMIEUTDELING ONSDAGSREGATTAER

​​​​​Tid:​ ​Onsdag​​28. februar
Sted: ​ ​Klubbhuset, Sundveien 32

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil gjøres tilgjengelig på www.bundefjorden-seilforening.no for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

18:00 Premieutdeling

Vårserien
Høstserien
Langbane sammenlagt
Klubbmesterskap​
Pokal for sammenlagt vår- og høstserien pr. klasse

19:00 Årsmøte

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Behandle innkommende saker: (Frist for innsending av saker er 2 uker før årsmøte)
Fastsette medlemskontingent.
Vedta idrettslagets budsjett
Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Valg av Styret og tillitspersoner

NB! Vi oppfordrer til samkjøring pga. begrenset parkeringskapasitet i vintersesongen.

Del innholdet!

Samarbeidspartnere