Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte onsdag 28. februar kl. 19.00 i klubbhuset på Malmøya.

 

Husk også at vi fra klokken 18.00 til 19.00 samme dag er premieutdeling for onsdagsregattaene:

Vårserien
Høstserien
Langbane sammenlagt
Klubbmesterskap ​
Pokal for sammenlagt vår- og høstserien pr. klasse

Agenda årsmøte 2018
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning
– Vedlagt årsberetning foreslås godkjent
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
– Vedlagt regnskap for 2017 og revisjonsberetning. Regnskapet foreslås godkjent
6. Behandle innkommende saker: (Frist for innsending av saker er 2 uker før årsmøte)
-Sak fra styret: Revurdering av strategi for perioden 2017-2025, ref. beslutning på årsmøte 2017 om at strategidokumentet skal revurderes og evt. endringer legges fram for beslutning på årsmøte:
– Vedlagt revidert strategidokument foreslås godkjent (endringer markert med rødt). Videre foreslås at strategien skal benyttes som veiledning for styret også i neste periode, og revurderes på nytt av styret med eventuelle forslag til endringer. Endringer legges fram til beslutning på årsmøtet i 2019.
Informasjon fra styret om:
-Byggesaken på Myren – orientering
-Veirett forbi Ormsund Roklubbs lokaler – orientering
-Medlemsundersøkelsen høsten 2018 – til informasjon – se vedlegg
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10.Valg av Styret og tillitspersoner

Vedlagt saksunderlag (trykk på link):
Sak 4. Årsberetning for Bundefjorden Seilforening 2017
Sak 5. Regnskap for Bundefjorden Seilforening 2017
Sak 5. Revisjonsberetning
Sak 6. Revidert strategidokument
Sak 6. Rapport  fra medlemsundersøkelsen 2017

Samarbeidspartnere