Vil du representere BSF i Norsk Seilsportliga?

BSF ønsker å stille et lag i nyskapningen Norsk Seilsportliga med J70
som stilles til rådighet. Vil du sette sammen et lag og delta i 2016?
Kvalifiseringen skjer nå til høsten.»

Hva er seilsportsligaen?
Seilsportsligaen samler seilsporten i Norge på tvers av seilere,
foreninger og båtklasser. I løpet av to helger i september skal 30
seilforeninger møte hverandre i to stevner – et på Vestlandet og et på
Østlandet. Hvert stevne seiles fra fredag til søndag med opptil 45
seilaser. Her vil de 7 beste seilforeningene på vestlandet og de 8
beste seilforeninger på østlandet kvalifisere seg videre til
hovedserien som starter våren 2016. Det skal gjennomføres fire
regattaer i løpet av 2016 sesongen, med 2 på vestlandet og 2
østlandet.

Ligaformatet er inspirert av den tyske Segelbundesliga og danske
Sejlsportsliga. I 2015 er det lansert tilsvarende ligaer i Sverige (18
klubber) og USA (72 klubber). Flere andre land forventes å gjøre det
samme i årene som kommer. NSF har kjøpt inn J/70 båter som brukes i
seilasene. Båtene seiler fleetrace som varer 12-15 minutter og mellom
hver seilas byttes hele mannskapet ut. All dømming skjer direkte på
vannet. I år kårer NSF en ligamester for Vestlandet og en for
Østlandet.

For mer informasjon, se:
Om ligaen og “Kunngjøring for
kvalifisering til Norsk Mesterskap for seilforeninger 2016″

Kriterier for deltagelse
Hver forening stiller med opptil 6 seilere. Alle som seiler må være
medlem av Bundefjorden Seilforening.

Mannskap og skipper kan skiftes ut mellom hver seilas, og skipperen er
ikke nødvendigvis rormann. Minst en av de minimum fire seilerne som
skal være om bord må være yngre enn 22 år. Unge seilere oppfordres
derfor til å melde sin interesse.

Fordeling av kostnader
Bundefjorden Seilforening dekker påmeldingsavgiften. Den enkelte
dekker selv utgifter til reise, kost og opphold for deltakelse på
stevner og eventuelle treningssamlinger, samt påkrevd depositum på
totalt kr 7.500,- for deltakelse.

Utvelgelse av seilere fra Bundfjorden Seilforening

Søknad om deltakelse i Bundefjorden Seilforening – frister: 18. og 24. august
Vi ber om at lag som ønsker å representere Bundefjorden seilforening i
kvalifiseringsregattaen i Osloområdet 25.-27. september og i
hovedserien i 2016 om å melde fra om sin interesse til Eivind Bakke,
eivbak@gmail.com innen 18. august. Endelig valg av lag som får
representere Bundefjorden Seilforening gjøres ut fra ditt lags søknad
om deltakelse ved å argumentere for laget og de individuelles
bakgrunn, erfaring og meritter som sendes til samme adresse innen
søndag 24. august. Hvem som blir plukket ut for å representere vår
seilforening offentliggjøres på våre websider.

Step 1. Meld fra om ditt lags ønske om å delta innen 18. august.

Step 2. Søk om deltakelse med ditt lags meritter og erfaring 24. august.

Del innholdet!

Samarbeidspartnere